psikolog mu psikiyatrist mi?


psikanaliz, psikiyatri

Doğru soru doğru cevaplardan yeğdir. Başlıktaki yanlış soru, yanıtlanmaya kalkanlar için bir dizi tuzak barındırır. Ancak soruyu soran sokaktaki vatandaşın bir kabahati yok. Çünkü maalesef ruh sağlığı çalışanları, kendi mesleklerine yeterince sahip çıkamıyorlar. Psikologlarla psikiyatristler arasında anlamsız bir ayrım ve çatışma devam ediyor. Hoca böyle yapınca, cemaat ne yapsın? Biz yine de en basitten başlayalım. […]

12 Ocak 2018

antipsikiyatri ya da deliliğe övgü


psikiyatri

                           “Delilik yönlendirmezse hiçbir ölümlü bilgeliğe ulaşamaz. /”Erasmus, Deliliğe Övgü Yüzyılların kısa tarihi Kült eseri Deliliğin Tarihi’nde, ortaçağda akıl hastanelerinin icadından önce, kentlerdeki delilerin tecrit için gemilerle başka kentlere sürgün edildiklerini anlatır Focoult. Suyla arınmayı da temsil eden bu yolculuğu bir nevi “karşı-hac” […]

12 Ocak 2018