küskünlük

On parmağında on marifet olan insan soyu, bu uzuvlarının hareketlerine de sembolik anlamlar yükler. Farklı kültürlerde parmaklara verilen özel biçimler …

Bilal ersoy in psikanaliz 5 Ocak 2018