musa’nın değneği

“Çıkış”da Mısır’a kölelik eden İsrail halkının, Hz. Musa’nın önderliğinde Firavunun zulmünden kurtuluşu anlatılır. Ezilen halkın isyanını duyan Yehova, çoban Musa’ya …

Bilal ersoy in psikanaliz 17 Aralık 2017