kaynakça

1- Bosquet A, Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor, Görsel Yayınları, 1994

2- Aktaran: Phillips A, Flört Üzerine, Metis Yayınları, 1997

3- Wittgenstein L, Felsefi Soruşturmalar, Yeni Zamanlar Dağıtım, 2000

4- Freud S, Grup Psikolojisi ve Ego Analizi, Alter Yayıncılık, 2012

5- Mitchell S, Freud ve Sonrası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012

6- Aktaran: Nasio JD, Öedipus, Say Yayınları, 2012

7- Nasio JD, Öedipus, Say Yayınları, 2012

8- Freud S, Histeri Üzerine Çalışmalar, Payel Yayınları 2001

9- Solms,Turnbull, Beyin ve İç Dünya, Metis yayınları, 2002

10- Kristeva J, Kara Güneş, Bağlam Yayınları,2009

11- Freud S, Yas ve Melankoli, Telos Yayınları, 2015

12- Vahip I, Depresyonun Psikanalitik Nedenleri, Depresyon Tanı-Sağaltım Kitabı, TPD Yayınları

13- Goleman D, Duygusal Zekâ, Varlık Yayınları,1996

14- Mitchell S, Psikanalizde İlişkisel Kavramlar, İstanbul Bilgi Ün. Yayınları, 2009

15- Odağ C, Nevrozlar 3, Meta Basım, 2009

16- Winnicott D.W, Oyun ve Gerçeklik, Metis Yayınları, 1998

17- Dostoyevski FM, Yeraltından Notlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014

18- Türk Dil Kurumu Sözlüğü (www.tdk.org.tr)

19- McWilliams N, Psikanalitik Tanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013

20- Kaplan and Saddock’s, Comprenhesıve Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Güneş Kitabevi 2007

21- Freud S, Düşlerin Yorumu, Payel Yayınları, 2001

22- Türk Dil Kurumu Sözlüğü (www.tdk.org.tr)

23- Rycroft C, Psikanaliz Sözlüğü, Ara Yayınları, 1989

24- Giddens A, Mahremiyetin Dönüşümü, Ayrıntı Yayınları, 2014

25- May R, Aşk ve İrade, Okuyan Us Yayınları, 2010

26- Kübrer-Ross E, Ölüm ve Ölmek Üzerine, April Yayınları, 2010

27- Ericson E, İnsanın ekiz Evresi, Okuyan Us Yayınları, 2014

28- Kaplan and Saddock’s, Comprenhesıve Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Güneş Kitabevi 2007

29- Yörükan T, Bağlanma ve Sonraki Yaşlarda Görülen Etkileri, İş Bankası Kültür Yay, 2011

30- Kaplan and Saddock’s, Comprenhesıve Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Güneş Kitabevi 2007

31- Öztürk M. Orhan, Uluşahin A, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 11. Basım, Ankara 2008

32- Champbell C, Günah Keçisi, Ayrıntı Yayınları, 2013

33- Tura SM,  Klein M, Haset ve Şükran-Önsöz, Metis Yayınları, 1999

34- Bataille G, Edebiyat ve Kötülük, Ayrıntı Yayınları, 1997

35- Toptaş HA, Bin Hüzünlü Haz, İletişim Yayınları, 2015

36- Saramago J, Körlük, Can Yayınları, 2004

37- Nasio JD, J Lacan’ın Kuramı Üzerine Beş Ders, İmge Yayınları, 2007

38- Phillips A, Dehşetler ve Uzmanlar, Metis Yayınları, 1997

39- Freud S, Uygarlığın Huzursuzluğu, Metis Yayınları, 1999

40- Mitchell S, Psikanalizde İlişkisel Kavramlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009

41- Özmen M, İkame Bir Çocuğun Yaratıcılığı – S. Dali (www.mineozmen.com)

42- Türk Dil Kurumu Sözlüğü (www.tdk.org.tr)

43- Volkan VD ve Zintl E,  Kayıptan Sonra Yaşam, 1999

44- Nişanyan Etimoloji Sözlüğü (www.nisanyansozluk.com)

45- Odağ C, İntihar Tanım-Kuram-Sağaltım, İkinci Baskı, İzmir Meta Basım

46- Odağ C, İntihar Tanım-Kuram-Sağaltım, İkinci Baskı, İzmir Meta Basım

47- Eğrilmez A, Psikeart, Ayrılık-Sayı 34

48-Nasio JD, Aşk Acısı, İmge Yayınları, 2007

49- Freud S, Yas ve Melankoli, Telos Yayıncılık, 2014

50- Eren N, Psikoterapide Sonlanma, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013;4(1)

51- Öztürk Y, Hz. Musa Aleyhisselâm’ın Dilindeki Ukde, www.yeniumit.com.tr

52- Nasio JD, Psikanalizin Yedi Temel Kavramı, İmge Kitabevi

53- Campbell J, Kahramanın sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yayınları

54- Fonseca I, Beni Ayakta Gömün, Ayrıntı Yayınları, 2002

55- Mahler M, İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu, Metis Yayınları, 2003

56- Akhtar S, Göç ve Kimlik, İzmir Meta Bası, 2010

57-  Gürbilek N, Vitrinde Yaşamak, Metis Yayınları 2014

58-  Stokes M, Türkiye’de Arabesk Olayı, İletişim Yayınları,2010

59- McWilliams N, Psikanalitik Tanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013

60- Reich W, Kişilik Çözümlemesi, Payel Yayınları, 2010

61- T. J. Bruneau, AÖF Ders Notları, Bölüm 10

62- Guntrip H, Şizoid Görüngü, Metis Yayınları, 2003

63-Canetti E, İnsanın Taşrası, Sel Yayınları, 2015

64- Toptaş HA, Yalnızlıklar, İletişim Yayınları, 2009

65- TDK, Deyimler Sözlüğü (www.tdk.org.tr)

66- Adler A, Sorunlu Okul Çocuğu, Cem Yayınları, 2012

67- Leslie I, Doğuştan Yalancı, NTV yayınları, 2014

68- Sponville AC, Büyük Erdemler Risalesi, İstanbul Bilgi Ün. Yayınları, 2004

69- Habip B, Doğu-Batı Dergisi, Sayı:56

70- Freud S, Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası, Metis Yayınları, 1998

71-  Lash J, Narsisizm Kültürü: Umutların Azaldığı Bir Çağda Amerikan Yaşamı 1979

72- Kovel J, Arzu Çağı: Radikal Bir Psikanalistin Gözlemleri, Ayrıntı Yayınları, 2014

73- Rycroft C, Psikanaliz Sözlüğü, Ara Yayınları, 1989

74- TDK sözlüğü (www.tdk.org.tr)

75- Kahraman HB, Cinsellik, Görsellik, Pornografi, Agora Kitaplığı, 2010

76- Zupancic A, Neden Psikanaliz, Metis Yayınları,2011

77- Freud S, Cinsellik Üzerine, Payel Yayınları, 2006

78- Mitchell S, Psikanalizde İlişkisel Kavramlar, İstanbul Bilgi Ün. Yayınları, 2009

79- Kaplan and Saddock’s, Comprenhesıve Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Güneş Kitabevi 2007

80- Cootzee JM, Utanç, Can Yayınları, 2000

81- Eğrilmez A, Psikeart, Utanç, Sayı 6, 2009

82- Smirgel C-J, Ben İdeali, Metis Yayınları, 2005

83- Sait Faik 90 Yaşında, Perihan E, Bilgi Yayınevi

84- A’dan Z’ye Sait Faik, Sönmez S, Yapı Kredi Yayınları, 2007

85- Modern Hayatın Ressamı, Artun A, İletişim Yayınları, 2014

86- Z. Bauman Küreselleşme, Ayrıntı Yayınları, 2014

87- Nişanyan Etimoloji Sözlüğü (www.nisanyansozluk.com)

88- Fenichel O, Nevrozların Psikoanalitik Teorisi, Ege Ün. Yayınları

89- Diamond J, Üçüncü Şempanze, Alfa Yay, 2011

90- Winnicott D.W, Oyun ve Gerçeklik, Metis Yayınları, 1998

91- (Aktaran): Solms,Turnbull, Beyin ve İç Dünya, Metis yayınları, 2002

92- Solms,Turnbull, Beyin ve İç Dünya, Metis yayınları, 2002

93- Odağ C, Görü / İçgörü Öngörü Sezgi Eşduyum Ruhsal Değişim, 2010,  http://www.izmirodag.com

94- Bonnet SM, Aynanın Tarihi, Dost Yayınları, 2007

95- Meriç C, Jurnal, İletişim Yayınları, 1996

96- Phillips A, Tekeşlilik, Metis Yayınları, 1997

97- Kernberg O, Aşk İlişkileri, Ayrıntı Yayınları, 2009

98- Mitchell S, Aşk Sürebilir Mi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012

99- Bloom P, Hazzın Bilimi, Alfa Yayınları, 2012

100- Watson P, Fikirler Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 2015

101- Diamond J, Üçüncü Şempanze, Alfa Yay, 2011

102- Wittgenstein L, Felsefi Soruşturmalar, Yeni Zamanlar Dağıtım, 2000

103- Fischer E, Sanatın Gerekliliği, Payel Yayınları, 1996

104- TDK (www.tdk.org.tr)

105- Sander B, Kahkahanın Zaferi-Yıkıcı Tarih Olarak Gülme, Ayrıntı Yayınları, 2000

106- Bahtin M, Rabelais ve Dünyası, Ayrıntı Yayınları, 2005

107- Sponville AC, Büyük Erdemler Risalesi, İstanbul Bilgi Ün. Yayınları, 2004

108- Rilke RM, Genç Bir Şaire Mektuplar, Cem Yayınevi, 2012

109- Freud S, Espriler ve Bilinçdışı ile İlişkileri, Payel Yayınları,1998

110- Cantek L, Şehre Göçen Eşek, İletişim Yayınları, 2014

111- Hazzın Bilimi, Bloom P, Alfa Yayınları, 2012

112- Smirgel C-J, Ben İdeali, Metis Yayınları, 2005

113- Y. Erten, Psikanaliz Yazıları Sayı 3: Yalnızlık, Bağlam Yayınları, 2001

114- Yörükan T, Bağlanma ve Sonraki Yaşlarda Görülen Etkileri, İş Bankası Kültür Yay, 2011

115- Huzinga J, Homo Ludens , Ayrıntı Yayınları, 2006

116- Winnicott DW, Oyun ve Gerçeklik, Metis Yayınları, 1998

117- Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, Harari YN, Kolektif Yayınları, 2015

118- Psikanalizi Yazmak, Parman T, Bağlam Yayınları, 2009

119- İan Craib. Hayalkırıklığı, Ayrıntı Yayınları, 2006

120- Sıkıntının Felsefesi, Svendsen LH, Bağlam Yayınları, 2008

121- Phillips A, Öpüşme, Gıdıklanma ve Sıkılma Üzerine, Ayrıntı Yayınları, 2004

122- Gürbilek N, Vitrinde Yaşamak, Metis Yayınları, 2014

123- Kovel J, Arzu Çağı, Ayrıntı Yayınları, 2000

124-  Z. Bauman Küreselleşme, Ayrıntı Yayınları, 2014

125- Bağcı HM, İnsanın Kaderi, Ankara Okulu Yayınları, 2013

126- Fromm E, Psikanaliz ve Din, Say Yayınları,2012

127- Macit M, Kadercilik, Ötüken Neşriyat, 2014

128- Freud S, Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, Payel Yayınları, 2003

129- Phillips A, Flört Üzerine, Ayrıntı Yayınları,1997

130- Mete L, Aşk Hastalığı, Can Yayınları, 2007

131- www. evrimagaci.org

132- Diamond J, Üçüncü Şempanze, Alfa Yay, 2011

133- Diamond J, Sex Neden Keyiflidir, Varlık-Bilim Yayınları, 2011

134- Botton AD, Cinselliği Nasıl Farklı Yaşarız, Sel Yayınları, 2013

135-  Mitchell S, Aşk Sürebilir Mi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012

136- Phillips A, Tekeşlilik, Metis Yayınları, 1997

137- Eaglaton T, Hayatın Anlamı, Ayrıntı Yayınları

138-Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Eyuboğlu İZ, Sosyal Yayınlar

139- Ayrlık, Atalay H, www.hakanatalay.wordpres.com

140- Mitchell S, Psikanalizde İlişkisel Kavramlar, Bilgi Ün. Yayınları, 2009

141- Fromm E, Sahip Olmak ya da Olmak, Say Yayınları, 2015

142- http://www.uniaktivite.com/blog-yazi/5093/gercek-masal-icinde

 

143- Klein M, Haset ve Şükran, Metis Yayınları

144- Bu güzel söz, Hz. Ali’ye atfedilir.

145-Eğrilmez A, Psikeart, Ayrılık-Sayı 34

146-Nasio JD, Aşk Acısı, İmge Yayınları, 2007

147- Freud S, Yas ve Melankoli, Telos Yayıncılık, 2014

148- Eren N, Psikoterapide Sonlanma, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013;4(1)

149- Phillips A, Dehşetler ve Uzmanlar, Metis Yayınları,1998

150- Deliliğin Tarihi, Foucault M, İmge Yayınları, 2000

151- Kaplan and Saddock’s, Comprenhesıve Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Güneş Kitabevi 2007

121- Zupancic A, Neden Psikanaliz, Metis Yayınları,2011

153- Deliliğin Tutkusu/Tutkunun Deliliği, Abreveya E, Bağlam Yayınları,2002